Política de devolucions

 

Pot dirigir-se a nosaltres mitjançant la nostra pàgina de Contacte. Li respondrem en el termini més aviat possible.

Res del que es recull en la present política de devolucions afectarà els seus drets legals, als quals s’afegeix el dret de desistiment.

DEVOLUCIONS
Podrà tornar qualsevol producte adquirit a cellercanroda.cat (el “Lloc web”), amb el que no estigui completament satisfet, en els 15 (quinze) dies naturals següents a la seva recepció. Per motius d’higiene, no s’acceptaran devolucions que no es trobin en el seu embalatge original o oberts, llevat que es tracti de productes defectuosos.

Si ha decidit tornar qualsevol producte, no el podrà utilitzar i l’haurà de conservar amb precaució mentre romangui en el seu poder. El/Els producte/s que ens torni no podrà/n presentar danys i s’haurà/n de trobar en el mateix estat en què el/s va adquirir.

Si desitja realitzar una devolució de la seva comanda online, si us plau segueixi les instruccions que es mostren aquí.

Per poder realitzar un canvi presencial en la nostra botiga, ha de portar el seu article a la nostra botiga física en els 15 dies següents a la seva recepció, juntament amb la factura inclosa en el correu electrònic de confirmació d’enviament com a justificant de la compra realitzada.

Si us plau, tingui en compte que comandes realitzades amb un altre mètode de pagament que no sigui targeta de crèdit o dèbit, PayPal o domiciliació bancària no podran ser canviats a la nostra botiga.

Si voleu canviar un comanda realitzada amb un altre mètode de pagament, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES PER CORREU POSTAL
Per tornar via correu postal una compra realitzada, segueixi les instruccions que s’indiquen a continuació. Tingueu present que no realitzem devolucions postals amb franqueig pagat.
– Posi’s en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic o telèfon facilitats en el nostre lloc web.
– Conservi els productes en el seu embalatge original. La direcció de devolució és: Celler Can Roda BV-5006, 08106 Barcelona
– Porti el paquet (amb l’imprès amb la factura inclosa en el correu electrònic de confirmació de pagament) a una oficina de correus o a una empresa de missatgeria i sol·liciti el comprovant de l’enviament. Al realitzar aquest enviament, li segellaran el comprovant que vostè ha de conservar fins que rebi el reemborsament sol·licitat. Lamentablement, només podrem realitzar el reemborsament d’una devolució perduda si rebem el comprovant de l’enviament realitzat.

És responsabilitat seva conservar tots els justificants de recepció i remetre el paquet per correu certificat o per qualsevol altre mitjà que permeti acreditar la seva data d’enviament.

QUAN OBTINDRÉ EL REEMBORSAMENT DESPRÉS DE LA DEVOLUCIÓ D’UN ARTICLE?
Rebrà el reemborsament en els 14 (CATORZE) dies naturals següents a la data en què rebem el / s producte (s) retornat (s) en la direcció especificada (vegeu apartat anterior). Celler Can Roda procedirà al reemborsament en la forma de pagament que vostè hagi emprat al realitzar la comanda, i el reemborsament es trobarà subjecte a el dret de Celler Can Roda a retenir quantitats pels productes retornats que presentin danys. Li reemborsarem l’import abonat pel / s producte (s) retornat (s) menys les despeses d’enviament (si escau). És a dir, se li reemborsarà el cost del / de el (s) producte (s) però no ho despeses de transport.

CODIS PROMOCIONALS I VALS DESCOMPTE
Si decideix tornar una comanda realitzada amb un val descompte, l’import objecte de devolució es trobarà subjecte a la despesa mínima aplicable a aquest val descompte. En aquest sentit, si l’import dels articles retornats fa que la suma restant de la comanda sigui inferior a la despesa mínima aplicable a el val descompte, l’import del descompte es resta del reemborsament. Per exemple, el descompte de 10 euros (aplicable a una despesa mínima de 60 euros – despeses d’enviament no incloses) es resta del reemborsament si l’import del / dels producte (s) retornat (s) fa que la suma total de la comanda sigui inferior a 60 euros.

La devolució d’una comanda amb despeses d’enviament gratuïts (que no s’hagi proporcionat com un val descompte) no afectarà l’import de la devolució.

DRET DE DESISTIMENT
Vostè té dret a desistir del contracte en qualsevol moment en un termini de 14 (CATORZE) dies naturals, a comptar des del dia en què va rebre el / s producte (s), sense necessitat d’indicar cap motiu. En aquest cas, rebrà el reemborsament íntegre del preu abonat pel producte de conformitat amb la nostra Política de devolucions.
El termini de cancel·lació vencerà 14 (CATORZE) dies naturals després de la data en què vostè o un tercer (amb el seu consentiment) hagi obtingut la possessió física del / dels producte (s).
Per exercir el seu dret a desistir de el contracte, ens pot informar per via electrònica mitjançant la nostra pàgina web de Contacte, emplenant per a això el formulari web (trieu l’assumpte DEVOLUCIONS – Desig desistir del meu contracte). Si opta per aquesta opció, li enviarem de forma immediata un justificant de recepció de la seva desistiment en un suport durador (per exemple, un correu electrònic).

També pot comunicar-nos la seva decisió de desistir del contracte remetent una declaració informant el respecte a BV-5006, 08106 Barcelona (per exemple, mitjançant carta enviada per correu postal o per correu electrònic) en un termini de 14 (CATORZE) dies naturals des de la recepció de l’ comanda realitzada.

Per complir amb els terminis de desistiment del contracte, només cal que ens envieu la comunicació informant-nos sobre l’exercici per part seva de el dret de desistiment prèviament al venciment del termini indicat.

EFECTES DEL DESISTIMENT
Si desisteix d’aquest contracte, li reemborsarem tots els pagaments que hagi realitzat, sense incloure les despeses d’enviament, que correran a càrrec seu.

Farem el reemborsament sense incórrer en retards indeguts, no més tard de:
– 14 (CATORZE) dies des de la data de recepció de la devolució de qualsevol producte;
– 14 (CATORZE) dies des de la data en què acrediti haver tornat el / s producte (s) (si té lloc en una data anterior); o
– Si no s’ha (n) subministrat el / s producte (s), 14 (CATORZE) dies des de la data en què ens informe sobre la seva decisió de desistir del contracte.

Farem el reemborsament mitjançant la mateixa forma de pagament emprada per vostè per a realitzar la transacció inicial, llevat que hi hagi acordat expressament el contrari. En qualsevol cas, vostè no incorrerà en despeses derivades de l’esmentat reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut el / s producte (s) o fins que vostè ens hagi aportat proves que acreditin la devolució del / dels producte (s), el que abans tingui lloc.

Haurà de tornar el / s producte (s) o lliurar-(s) en: BV-5006, 08106 Barcelona, sense incórrer en retards indeguts i, en qualsevol cas, no més tard dels 14 (CATORZE) dies següents a la data en la que ens hagi comunicat el desistiment per part seva de el contracte. Hi haurà complert el termini establert si envia els productes prèviament al venciment de l’esmentat termini de 14 (CATORZE) dies.

Vostè correrà amb les despeses directes de devolució del / dels producte (s).

Vostè tindrà l’obligació legal de tenir cura del / s producte (s) de manera raonable mentre es trobi (n) en el seu poder. Si incompleix aquesta obligació, tindrem drets a reclamar-li una indemnització. Vostè només serà responsable de qualsevol disminució de valor del / s producte (s) resultant d’una manipulació diferent a l’establerta per a determinar la naturalesa, les característiques i el funcionament del / dels producte (s).

Per motius d’higiene, no tindrà dret a desistir d’un contracte corresponent al lliurament de qualsevol dels productes que no presentin el seu embalatge original o estiguin oberts, llevat que es tracti de productes defectuosos (en aquest cas es deu a raons d’higiene) .

O, de forma addicional, aquells productes que per la seva naturalesa no puguin tornar, puguin deteriorar-se o expirar ràpidament, o es trobin personalitzats, llevat que siguin defectuosos.

A les Preguntes Freqüents s’inclou més informació sobre el seu dret legal a desistir del contracte i una explicació sobre com exercir-lo.

PRODUCTES DEFECTUOSOS
Si no està d’acord amb qualsevol de les compres realitzades i considera que el producte adquirit presenta un estat defectuós causa d’una fallada de fàbrica, s’haurà de posar en contacte amb nosaltres a través del nostre imprès de contacte (seleccioni l’assumpte: PRODUCTE REBUT – el meu article és defectuós). Aportació la màxima informació possible sobre el producte i de la comanda realitzada.

Si vostè és un client i ens retorna un Producte defectuós (haurà de realitzar la devolució per correu postal), el examinarem i l’informarem via email en un termini raonable sobre el reemborsament que realitzarem al seu favor. Tramitarem la devolució al més aviat possible i, en qualsevol cas, en els 30 dies següents a haver-li confirmat via email seu dret a ser reemborsat. Els productes retornats per ser defectuosos li seran reemborsats en la seva totalitat, sense incloure les despeses d’enviament i el cost incorregut per vostè per a realitzar la devolució.

© MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L, 2020

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, T. 46271,
CIF – B67155390