Política de privadesa

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Responsable: MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L
Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Altres empreses de el grup. Encarregats de Tractament dins o fora de la UE, acollit a “PrivacyShield”.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets.

Informació addicional:

Les present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS SL per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Linkedin, Instagram, Google + o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privadesa de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS SL podrà accedir a dades relatives a la geolocalització de el dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anònima o agregada, MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS SL podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació d’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, T. 46271, F.71 Full B-514.816 Inscripció 2a
CIF: B67155390
Adreça postal: Av. Piera 69, L2 08107 Martorelles
Telèfon: +34 935 79 44 48
Correu electrònic: info@cellercanroda.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?
MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

· Consultes i sol·licituds d’Usuaris remeses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
· Les dades facilitades a través del formulari de contacte habilitat a aquest efecte.
· La participació en blocs, mitjançant comentaris.
· Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.

Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L

Les dades empleades, o facilitades, en les comunicacions informatives i / o promocionals són tractades per MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS SL per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de MASIA DE CAN RODA VINYES i VINS SL o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària a el tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info@cellercanroda.cat.

Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti informació, a través del web, les seves dades seran facilitats a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L.

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui les dades identificatives es poden facilitar a altres entitats afiliades a la xarxa MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS SL, incloses aquelles ubicades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als mers efectes d’atendre la sol·licitud vinculada a país de destinació.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L

Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS SL tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS S.L cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: MASIA DE CAN RODA VINYES I VINS SL, Av. Piera 69, L2 08107 Martorelles o correu electrònic a: info@cellercanroda.cat amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia de l’DNI o document acreditatiu de la identitat.

Condicions d’ús

A l’efecte del que preveu la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, (en endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l’usuari, (en endavant, l’USUARI ), que accedeix a aquesta pàgina web amb els dominis, cellercanroda.cat (en endavant, la Web), la informació sobre el prestador de el servei és:

Masia de Can Roda Vinyes i Vins S.L
Av. Piera 69, L2 08107 Martorelles
CIF: B67155390
Tel: +34 935 79 44 48
info@cellercanroda.cat

Els continguts, activitats comercials i serveis prestats a través del web estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest “Avís Legal” (en endavant, l’AVÍS), i compleixen amb la vigent legislació espanyola, especialment, amb l’esmentada LSSICE , el reglament RGPD EU 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018

L’usuari accepta tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS a l’accedir al web.

En relació amb les imatges de persones que apareixen a la web, Celler Can Roda les utilitza respectant el dret a la pròpia imatge. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, realitzats per informar i donar a conèixer l’activitat de l’empresa. En cap cas seran utilitzades amb altres finalitats ni cedides a tercers sense l’autorització corresponent.

Política de privadesa i protecció de dades:

El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis de la WEB implica acceptar i consentir expressament el tractament dels mateixos en els termes indicats i les finalitats descrites.

En compliment de l’RGPD EU 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de el 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i el reglament i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que:

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals que ens facilitin serà la prestació dels serveis sol·licitats.

Les dades que ens faciliti estaran ubicats en els fitxers de Celler Can Roda, ubicats dins de la Unió Europea, garantint el Celler Can Roda uns nivells de seguretat adequats.

La possibilitat d’exercir els seus drets d’Informació, accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l’tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant sol·licitud escrita, adreçada a el domicili fiscal del Celler Can Roda situat en:

Masia de Can Roda Vinyes i Vins S.L
Av. Piera 69, L2 08107 Martorelles
CIF: B67155390
Tel: +34 935 79 44 48
info@cellercanroda.cat

A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, per tal d’identificar-lo inequívocament.

Drets de propietat intel·lectual:

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts i o altres elements inserits en la Web, com ara marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, entre d’altres , pertanyen a Celler Can Roda.

L’ús de la Web no confereix a l’usuari el dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels seus continguts.

Responsabilitat:

L’usuari accepta que l’ús del Web, dels continguts i / o dels serveis es porta a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que Celler Can Roda no atorga cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i / o serveis que s’incorporen.

Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona. No obstant, serà obligatori que en cas de conflicte les parts intentin prèviament resoldre la qüestió de mutu acord.