Les Condicions i Termes han estat actualitzats per última vegada el 18 de juliol de 2023.

1. Introducció

Aquestes Condicions i Termes s’apliquen a aquest lloc web i a les transaccions relacionades amb els nostres productes i serveis. Pot ser que estigueu subjecte a altres contractes relacionats amb la vostra relació amb nosaltres o amb qualsevol producte o servei que rebreu de nosaltres. Si alguna disposició dels altres contractes entra en conflicte amb alguna disposició d’aquestes Condicions, prevaldran les disposicions dels altres contractes.

2. Vinculant

Registrant-vos, accedint o fent ús d’aquest lloc web, accepteu quedar vinculats per aquestes Condicions i Termes que s’estableixen a continuació. L’ús merament d’aquest lloc web implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes Condicions i Termes. En alguns casos concrets, també podem demanar-vos que ho accepteu explícitament.

3. Comunicació electrònica

Utilitzant aquest lloc web o comunicant-vos amb nosaltres mitjançant mitjans electrònics, accepteu i reconeixeu que podem comunicar-nos amb vosaltres electrònicament al nostre lloc web o enviant un correu electrònic, i accepteu que tots els acords, avisos, divulgacions i altres comunicacions que us proporcionem electrònicament compleixen qualsevol requisit legal, incloent, però no limitant-se a, l’exigència que aquestes comunicacions siguin per escrit.

4. Propietat intel·lectual

Nosaltres o els nostres llicenciadors som propietaris i controlem tots els drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual en el lloc web i les dades, informació i altres recursos mostrats o accessibles dins del lloc web.

4.1 Tots els drets estan reservats

Excepte si el contingut específic indica el contrari, no se us concedeix cap llicència ni cap altre dret de propietat intel·lectual. Això significa que no podreu utilitzar, copiar, reproduir, realitzar, mostrar, distribuir, incrustar en cap mitjà electrònic, alterar, descompilar, transferir, descarregar, transmetre, monetitzar, vendre, comercialitzar o comercialitzar cap recurs d’aquest lloc web en cap forma sense el nostre consentiment previ per escrit, excepte en la mesura que s’estipuli d’una altra manera en les regulacions de la legislació obligatòria (com el dret de citar).

5. Butlletí informatiu

No obstant això, podeu reenviar el nostre butlletí informatiu en forma electrònica a altres persones que puguin estar interessades a visitar el nostre lloc web.

6. Propietat de tercers

El nostre lloc web pot incloure enllaços o referències a llocs web de tercers. No supervisem ni revisem el contingut dels llocs web de tercers als quals s’enllaça des d’aquest lloc web. Els productes o serveis oferts per altres llocs web estaran subjectes als Termes i Condicions aplicables d’aquests tercers. Les opinions expressades o els materials que apareixen en aquests llocs web no necessàriament són compartits o avalats per nosaltres.

No serem responsables de les pràctiques de privadesa o del contingut d’aquests llocs. Sou responsable de tots els riscos associats amb l’ús d’aquests llocs web i qualsevol servei de tercers relacionat. No acceptarem cap responsabilitat per cap pèrdua o dany de cap manera, de cap manera, causat per la vostra divulgació d’informació personal a tercers.

7. Ús responsable

En visitar el nostre lloc web, accepteu utilitzar-lo únicament amb els fins previstos i com permeten aquestes Condicions, qualsevol altre contracte addicional amb nosaltres i les lleis, regulacions i pràctiques en línia acceptades i les directrius de la indústria. No heu d’utilitzar el nostre lloc web o serveis per utilitzar, publicar o distribuir cap material que contingui programari maliciós; utilitzar dades recopilades del nostre lloc web per a cap activitat de màrqueting directe o realitzar activitats sistemàtiques o automatitzades de recopilació de dades en o relacionades amb el nostre lloc web.

Queda estricteament prohibida qualsevol activitat que provoqui o pugui provocar danys al lloc web o que interferisca amb el rendiment, disponibilitat o accessibilitat del lloc web.

8. Política de devolució i reemborsament

8.1 Dret de desistiment

Teniu el dret de desistir d’aquest contracte en un termini de 15 dies sense haver de donar cap raó.

El termini de desistiment expirarà als 15 dies des del dia en què adquiriu, o un tercer diferent del transportista i indicat per vosaltres, adquireixi la possessió física dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, heu d’informar-nos de la vostra decisió de desistir d’aquest contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu, fax o correu electrònic). Les nostres dades de contacte es poden trobar a continuació. Podeu utilitzar el formulari de desistiment model adjunt, però no és obligatori.

Si feu servir aquesta opció, us comunicarem la recepció d’aquest desistiment per mitjà durador (per exemple, per correu electrònic) sense cap retard.

Per complir el termini de desistiment, és suficient que envieu la vostra comunicació que us vau exercir el dret de desistiment abans que expiri el termini de desistiment.

8.2 Efectes del desistiment

Si us desistiu d’aquest contracte, us reemborsarem tots els pagaments rebuts de vosaltres, inclosos els costos d’enviament (excepte els costos addicionals derivats de la vostra elecció d’un tipus d’enviament diferent del tipus d’enviament estàndard menys car ofert per nosaltres), sense cap retard i en tot cas, com a molt tard, als 14 dies des del dia en què estem informat de la vostra decisió de desistir d’aquest contracte. Realitzarem aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que vau utilitzar per a la transacció inicial, llevat que hàgiu acordat expressament una altra cosa; en tot cas, no patireu cap despesa com a resultat d’aquest reemborsament.

Heu d’enviar els béns o entregar-los a nosaltres o a una persona autoritzada per nosaltres per rebre els béns, sense cap retard i en tot cas, com a molt tard, als 14 dies des del dia en què comuniqueu el vostre desistiment d’aquest contracte a nosaltres. El termini s’entendrà complert si envieu els béns abans que hagi expirat el període de 14 dies.

Podem retenir el reemborsament fins que hàgim rebut els béns de tornada o hàgiu subministrat proves que heu enviat els béns de tornada, la que sigui anterior.

Heu de suportar el cost directe de la devolució dels béns.

Només sou responsables de la disminució del valor dels béns resultant de la manipulació diferent del necessari per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Cal tenir en compte que hi ha algunes excepcions legals al dret de desistiment i, per tant, alguns articles no es poden retornar o canviar. Us ho farem saber si això s’aplica al vostre cas particular.

9. Presentació d’idees

No envieu cap idea, invenció, obra d’autoria o altra informació que pugui considerar-se la vostra propietat intel·lectual sense que haguem signat primer un acord sobre la propietat intel·lectual o un acord de confidencialitat. Si ens ho reveleu sense aquest acord escrit, ens concediu una llicència mundial, irrevocable, no exclusiva i lliure de regalies per utilitzar, reproduir, emmagatzemar, adaptar, publicar, traduir i distribuir el vostre contingut en qualsevol mitjà existent o futur.

10. Terminació de l’ús

Podem, a nostra discreció, en qualsevol moment modificar o interrompre l’accés al lloc web, de manera temporal o permanent. Accepteu que no serem responsables envers vosaltres o qualsevol tercer per aquesta modificació, suspensió o interrupció de l’accés o l’ús del lloc web o de qualsevol contingut que hagueu compartit en el lloc web. No tindreu dret a cap compensació o un altre pagament, fins i tot si es perden definitivament certes funcionalitats, configuracions o qualsevol contingut que hàgiu contribuït. No podeu evitar ni eludir, ni intentar evitar ni eludir, les mesures de restricció d’accés al nostre lloc web.

11. Garanties i responsabilitat

Res en aquesta secció limitarà o exclourà qualsevol garantia implícita per la llei que sigui il·legal limitar o excloure. Aquest lloc web i tot el contingut en el lloc web es proporcionen “tal qual” i “segons disponibilitat” i poden contenir inexactituds o errors tipogràfics. Exclouem expressament totes les garanties de qualsevol tipus, ja siguin explícites o implícites, en relació amb la disponibilitat, precisió o completitud del contingut. No donem cap garantia que:

  • aquest lloc web o els nostres productes o serveis compleixin les vostres necessitats;
  • aquest lloc web estigui disponible de manera ininterrompuda, oportuna, segura o sense errors;
  • la qualitat de qualsevol producte o servei adquirit o obtingut a través d’aquest lloc web satisfaci les vostres expectatives.

Res en aquest lloc web constitueix o pretén constituir assessorament legal, financer o mèdic de cap mena. Si necessiteu assessorament, consulteu un professional adequat.

Les disposicions següents d’aquesta secció s’aplicaran en la màxima mesura permessa per la llei aplicable i no limitaran ni exclouran la nostra responsabilitat respecte a qualsevol assumpte pel qual seria il·legal o il·lícit limitar o excloure la nostra responsabilitat. En cap cas serem responsables de cap dany directe o indirecte (inclosos els danys per pèrdua de beneficis o ingressos, pèrdua o corrupció de dades, programari o bases de dades, o pèrdua o dany de propietat o dades) inclosos per vosaltres o qualsevol tercer, derivats de l’accés o l’ús del nostre lloc web.

Excepte que un altre contracte addicional estableixi expressament el contrari, la nostra responsabilitat màxima envers vosaltres per tots els danys derivats del lloc web o qualsevol producte i servei comercialitzat o venut a través del lloc web, independentment de la forma de l’acció legal que imposi responsabilitat (ja sigui contractual, equitativa, negligent, conducta intencionada, de tort o d’una altra manera), es limitarà al preu total que vau pagar-nos per comprar aquests productes o serveis o utilitzar el lloc web. Aquesta limitació s’aplicarà de forma agregada a totes les vostres reclamacions, accions i causes d’acció de tot tipus i naturalesa.

12. Privacitat

Per accedir al nostre lloc web i / o serveis, se us pot demanar que proporcioneu certa informació sobre vosaltres mateixos com a part del procés de registre. Accepteu que tota la informació que proporcioneu serà sempre precisa, correcta i actualitzada.

Tractem les vostres dades personals seriosament i estem compromesos a protegir la vostra privadesa. No utilitzarem la vostra adreça de correu electrònic per a correu no sol·licitat. Qualsevol correu electrònic que us enviarem estarà relacionat únicament amb el subministrament de productes o serveis acordats.

Hem desenvolupat una política per abordar qualsevol preocupació sobre la privadesa que pugueu tenir. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Declaració de privadesa i la nostra Política de galetes.

13. Restriccions d’exportació / Conformitat legal

L’accés al lloc web des de territoris o països on el contingut o la compra dels productes o serveis venuts al lloc web sigui il·legal està prohibit. No podeu utilitzar aquest lloc web en violació de les lleis i regulacions d’exportació d’Espanya.

14. Cessió

No podeu cedir, transferir o subcontractar cap dels vostres drets i / o obligacions en virtut d’aquestes Condicions i Termes, en tot o en part, a cap tercer sense el nostre consentiment previ per escrit. Qualsevol cessió presumpta en violació d’aquesta secció serà nul·la i sense valor.

15. Incompliments d’aquestes Condicions i Termes

Sense perjudici dels nostres altres drets en virtut d’aquestes Condicions i Termes, si incompliu aquestes Condicions i Termes de qualsevol manera, podem prendre les mesures que considerem adequades per fer front a l’incompliment, incloent la suspensió temporal o permanent del vostre accés al lloc web, posar-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d’Internet per sol·licitar-li que bloquegi el vostre accés al lloc web i / o iniciar accions legals contra vosaltres.

16. Cas de força major

Excepte per les obligacions de pagar diners establertes aquí, cap retard, fallada o omissió per part de cap de les parts en complir o observar qualsevol de les seves obligacions aquí serà considerat una infracció d’aquestes Condicions i Termes mentre que tal retard, fallada o omissió sorgeixi per qualsevol causa més enllà del control raonable d’aquesta part.

17. Indemnització

Accepteu indemnitzar-nos, defensar-nos i mantenir-nos inofensius de i contra qualsevol reclamació, responsabilitat, danys, pèrdues i despeses relacionades amb la vostra violació d’aquestes Condicions i Termes i les lleis aplicables, inclosos els drets de propietat intel·lectual i els drets de privadesa. Ens indemnitzareu immediatament per tots els danys, pèrdues, costos i despeses relacionades o derivades d’aquestes reclamacions.

18. Renúncia

El fet de no fer complir cap de les disposicions establertes en aquestes Condicions i Termes ni en cap Acord, ni el fet de no exercir cap opció per resoldre, no es considerarà com una renúncia a aquestes disposicions i no afectarà la validesa d’aquestes Condicions i Termes o de cap Acord o part d’aquest, ni el dret d’executar cada disposició en el futur.

19. Idioma

Aquestes Condicions i Termes s’interpretaran i es construiran exclusivament en anglès.

20. Acord íntegre

Aquestes Condicions i Termes, juntament amb la nostra declaració de privadesa i la nostra política de galetes, constitueixen l’acord íntegre entre vosaltres i Masia Can Roda Vinyes i Vins SL en relació amb l’ús d’aquest lloc web.

21. Actualització d’aquestes Condicions i Termes

Podem actualitzar aquestes Condicions i Termes de temps en temps. És la vostra obligació revisar periòdicament aquestes Condicions i Termes per detectar canvis o actualitzacions. La data indicada a l’inici d’aquestes Condicions i Termes és la data de la darrera revisió. Els canvis a aquestes Condicions i Termes entraran en vigor quan aquests canvis siguin publicats en aquest lloc web. La vostra continuació de l’ús d’aquest lloc web després de la publicació de canvis o actualitzacions serà considerada com una notificació de la vostra acceptació de complir i quedar vinculat per aquestes Condicions i Termes.

22. Elecció de Llei i Jurisdicció

Aquestes Condicions i Termes sotmetran a les lleis d’Espanya. Qualsevol disputa relacionada amb aquestes Condicions i Termes estarà sotmesa a la jurisdicció dels tribunals d’Espanya. Si alguna part o disposició d’aquestes Condicions i Termes és declarada nul·la o no aplicable per un tribunal o una altra autoritat sota la llei aplicable i vigent, aquesta part o disposició es modificarà, suprimirà i / o aplicarà en la mesura màxima permesa per tal de donar efecte a la intenció d’aquestes Condicions i Termes. Les altres disposicions no es veuran afectades.

23. Informació de contacte

Aquest lloc web és propietat i està operat per Masia Can Roda Vinyes i Vins SL.

Podeu contactar-nos respecte a aquestes Condicions i Termes escrivint o enviant-nos un correu electrònic a l’adreça següent: info@cellercanroda.cat